Home disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van tuning-gids.nl en alle daarvan onderdeel uitmakende toepassingen, zijn het eigendom van Tuning-Gids. Hiervan zijn uitgezonderd bepaalde links naar organisaties of bedrijven waarmee (voor korte tijd) samengewerkt wordt. Het is verboden om delen van de site op te slaan, openbaar te maken of te kopiŽren zonder daar voorafgaand schriftelijke toestemming voor te hebben aangevraagd en verkregen van Tuning-Gids. 

Alles wat op Tuning-Gids vermeld staat is met grote nauwkeurigheid tot stand gebracht. Altijd wordt hierbij gestreefd naar optimale volledigheid om je zo heldere, begrijpelijke en actuele informatie te kunnen presenteren. 

Toch kan het voorkomen dat informatie die op Tuning-Gids niet volledig juist is of onvolledig. Tuning-Gids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect of ieder andere aard, die voortgekomen is of in verband staat met het gebruik van de webpagina of de (on)bereikbaarheid hiervan. De informatie op de website wordt met grote regelmaat up-to-date gehouden. Wanneer informatie onjuist op de site vermeld staat zal Tuning-Gids er alles aan doen om deze zo spoedig mogelijk aan te passen. Tuning-Gids is echter in alle situaties gemachtigd om (wanneer nodig) zonder enige vorm van kennisgeving, wijzigingen op de site aan te brengen. 
Tuning-Gids kan niet garanderen dat de informatie zoals die op de site gepresenteerd wordt ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarmee u de site raadpleegt. 

Verwijzingen
Via Tuning-Gids kun je doorverwezen worden naar andere websites door middel van links. Deze informatiebronnen worden door anderen dan Tuning-Gids beheerd waarop wij geen enkele technische of inhoudelijke controle kunnen uitvoeren. Ook hebben wij hier geen zeggenschap over waardoor we geen enkele toezegging kunnen doen over de volledig- en juistheid van deze informatiebronnen. Eveneens kunnen wij voor de beschikbaarheid en de informatiebronnen niet aansprakelijk worden gesteld. De links op tuning-gids.nl kunnen niet gezien worden als bekrachtiging van hetgeen op de externe website geschreven of afgebeeld staat. Deze verwijzingen worden aangeboden ter informatie en ter bevordering van het gebruiksgemak. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op tuning-gids.nl kan vrij geraadpleegd worden. Ook mag deze voor persoonlijk gebruik gedownload of gereproduceerd worden op voorwaarde dat de bron vermeld wordt zoals overeenkomstig de bepalingen van wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor het gebruik of reproductie van audiovisuele bronnen (geluid, software, beeld etc.) is te allen tijden schriftelijke toestemming een vereiste. Over het dupliceren van de informatie kun je contact met ons opnemen. 

Menutuning-gids.nl
Ook leuk

Informatie
Sitemap | Cookies | Disclaimer © Copyright 2005 - 2024 Tuning-gids.nl